خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي
آگهي فراخوان مناقصه عمومي پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها ، زير ساخت هاي تاسيسات برقي ومکانيکي ،عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه بوشهر

شرکت فرودگاه های و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیر ساخت های تاسیسات برقی ومکانیکی ،عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بوشهر را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده به شرکت های پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

-------------------------------------
نظرات