ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:55

آسمانIRC3914

تهران

طبق برنامه

08:10

زاگرسIZG4025

تهران

طبق برنامه

10:00

کارونIRG2548

خارک

طبق برنامه

16:45

قشمQSM1218

تهران

طبق برنامه

19:45

تابانTBN6301

تهران

طبق برنامه

میز خدمت میز خدمت

گزارش تصویری گزارش تصویری

کانال ارتباطی کانال ارتباطی

کانال ارتباطی سروش

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پورتال فرودگاه بوشهر از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟
اخبار فرودگاه
۲۷ دی ۱۳۹۷

حضور وزير راه و شهرسازي در فرودگاه بوشهر

دکتر اسلامي وزير راه و شهرسازي در پايان سفر خود به استان بوشهر در جريان برخي از اقدامات توسعه اي فرودگاه قرار گرفت.
۲۶ دی ۱۳۹۷

مانور محدود طرح اضطراري فرودگاه بوشهر برگزار شد

به منظور آمادگي و هماهنگي واحدهاي مختلف در مواقع بروز حوادث، مانور محدود طرح اضطراري در فرودگاه بوشهر برگزار شد.
۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاري جلسه هماهنگي مانور محدود طرح اضطراري سال 1397 در فرودگاه بوشهر

جلسه توجيهي مانور محدود طرح اضطراري فرودگاه بين المللي بوشهر با هدف هماهنگي و بررسي سناريوي اين مانور برگزار شد.
۲۲ دی ۱۳۹۷

طراحي و ساخت دستگاه خط کشي سطوح پروازي توسط پرسنل اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيماي فرودگاه بوشهر

با همت کارشناسان اداره آتش و هدايت زميني فرودگاه بوشهر دستگاه خط کشي سطوح پروازي با در فرودگاه بوشهر ساخته شد.