شرح وظایف و الزامات قانونی شرح وظایف و الزامات قانونی

اهداف راهبردي شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

 

•         برنامه ریزی توسعه ایمنی و سلامتی پرواز  در عمليات فرودگاهي و هوانوردي

•         ارتقاء سطح ایمنی خدمات شركت با رعایت قوانين،مقررات،معيارها و استانداردهاي ملي وبين المللي حاكم بر صنعت هوانوردي و فرودگاهي

•         استفاده بهينه از ظرفيتهاي فرودگاهي و تجهيزات هوانوردی  

•         افزايش ضريب امنيت در حوزه عمليات و خدمات  فرودگاهها

•         كاهش آلا ينده هاي فرودگاهي و هماهنگي با محيط زيست در طرحهاي توسعه و بهره برداری از فرودگاهها

•         افزايش سطح كيفي خدمات فرودگاهي و هوانوردي کشور

•         افزايش رضايت مشتريان(مسافران شركتهاي هواپيمايي،هندلينگ ،خرده فروشان و ...)

•         افزايش مستمر  اثر بخشي مديريت منابع

•         افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي حوزه فرودگاهي و هوانوردي کشور

•         تجاري سازي و تلاش مستمر براي اقتصادي نمودن فرودگاههاي كشور

•         تثبيت و تقویت مديريت واحد فرودگاهي

•          افزايش اثرات اقتصادي فرودگاه (فرصتهاي شغلي مستقيم و غير مستقيم) و افزايش ناحيه نفوذآن

•         افزايش هماهنگي وارتباط بين فرودگاهها و ساير مدل هاي حمل ونقل

•         تقويت ارتباط بين فرودگاه ها و مجامع وابسته

•          تبيين مستمر نقش و اهميت فرودگاهها در توسعه،با بهره گيري از شيوه هاي نو

•         افزايش ارتباطات بين فرودگاهي در منطقه خاورمیانه  و عرصه بين الملل

•         افزايش تعامل با سازمانهاي مرتبط با صنعت فرودگاهي و هوانوردي به شيوه اي موثر

•         افزايش شفافيت، بهبود مستمرو چابكي در شركت

•         نوآوري از طريق توسعه منابع انساني دانش محور

•         تلاش براي به روز كردن تكنولوژي IT  در خدمت مسافران و ايرلاين ها در زمينه هاي پيگيري پروازها، وضعيت آب و هواي فرودگاه ها، اطلاعات مسيرهاي پروازي، برنامه هاي پروازي و بهينه كردن تجهيزات هوانوردي و ايجاد ارتباط با كشورهاي منطقه از طريق مبادلات پيامهاي AFTN/AMHS  در راستاي بهينه كردن عمليات ترافيك هوايي

 

چشم انداز شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

در افق ايران 1404
 

 
 شركت پيشرو منطقه در مديريت و ارائه خدمات ايمن،امن و اثربخش فرودگاهي وناوبري هوايي

و
موثردر توسعه پايدار كشور و برخوردار از تعاملات کارآمد ملي و بين المللي

 

بیانیه ماموریت های اصلی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

 

-راهبري، مديريت و توسعه فرودگاههاي كشور براي تسهيل  خدمات حمل و نقل هوايي ايمن  هواپیما ها و امن مسافر و بار

-ارائه خدمات کمک ناوبري هوايي در فضاي كشور و فرودگاهها به پروازهاي داخلي و بين المللي  وهدايت هواپيماها در مسيرهاي هوايي و محدوده فرودگاهها

-طراحي، تجهيز و كنترل مسيرهاي هوايي  كشورو طرح های نشست و برخاست هواپیما ها

-نصب و نگهداري تجهيزات و دستگاههاي ارتباطي، کمک ناوبري و راداری و سرویس های  مديريت ترافيك هوايي

-طراحی، ساخت و نگهداری باند های پروازی و تامین سیستم های روشنایی سطوح پروازی و  تجهيزات عمليات فرودگاهي و ترمینال های مسافری

-ارائه ارتباط ايمن و مبادله سريع پيامها و اطلاعات هوانوردي طرح هاي پروازي، وضعيت هواشناسي هوانوردي تمام نقاط دنيا،ارائه آخرین وضعیت پروازی هواپیما به شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی 

 

 وظايف و اختيارات شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نيز براساس اساسنامه مصوب از قرار ذيل مي باشد :

         شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در اجراي اهداف و وظايف خود و با كسب تجارب ارزنده آماده ارائه خدمات تخصصي  در بخش هاي خدمات فني و مهندسي ، آموزشي و مشاوره اي به شرح ذيل مي  باشد:

                خدمات فني و مهندسي

 

·        مديريت ، اداره فرودگاه ها و ارائه همه خدمات و فعاليت هاي راهبري فرودگاههای مسافربری و آموزشی

·         ارائه خدمات كنترل ترافيك هوايي در برج های مراقبت پرواز و سرویس های تقرب پرواز

·        سایت یابی،نصب ونگهداري تجهيزات ارتباطي ، کمک ناوبري و راداری فرودگاه ها و ايستگاههاي هوانوردي

·        نصب و نگهداري سيستم ها و تجهيزات امنيتي هوانوردي ازجملهX-Ray ، Gate way و شبكه دوربين هاي مداربسته   حفاظتی و...

 

·        ارائه طرح هاي ورودي و خروجي و تقرب  بر اساس سامانه های کمک ناوبری زمینی و اطلاعات ماهواره ای ( RNAV and Conventional ) بر اساس سامانه هاي كمك ناوبري زميني و اطلاعات ماهواره اي

 RNAV and Conventional)) براي عمليات نشست و برخاست Landing و Take off هواپيما در فرودگاه

·        ارائه خدمات امداد و نجات فرودگاهي و آتش نشاني فرودگاهي مطابق با  مقررات و دستورالعمل ها

·        نصب ترمينال هاي يك و دو طرفه به منظور ارائه پيام هاي هوانوردي و خدمات نگهداري سرويس ترمينال هاي AFTN

·        نصب و نگهداري سيستم هاي روشنايي سطوح پروازي

·        طراحي، نظارت و اجراي تجهیزات مرتبط با برق اضطراري فرودگاهها

·        طراحي، نظارت و اجراي تجهیزات برودتي و حرارتي شامل توليد، انتقال و توزيع سرمايش و گرمايش، امور تاسيساتي، سيستم آبرساني و گازرساني، تسهيلات ترمينالي، سيستم هاي سپتيك و تصفيه خانه فاضلاب

·        نظارت بر همه پروژه هاي مربوط به طراحي، ساخت، توسعه، تعمير و نگهداري فرودگاه ها شامل: برج، باندپرواز، ترمينال ها و همه ساختمان هاي جانبي و تاسيسات مرتبط

·        ارائه خدمات فرودگاهي مسافر و بار

·        مشاوره جهت خريد و نصب تجهيزات و سيستم هاي فرودگاهي و هوانوردی

·        انتشار و عرضه نشريه اطلاعات هوانوردي(AIP )ايران

·        خدمات ارسال و دريافت اطلاعات هوانوردي

    خدمات آموزشي و مشاوره اي

        

·        ارائه دوره هاي آموزشي مراقبت پرواز، الكترونيك هواپيمایی و مخابرات هواپيمايي

·        برگزاري دوره هاي تخصصي و مهارتي نصب، نگهداري و تعمير تجهيزات ارتباطات رادیوئی، کمک ناوبری و رادار

·        برگزاري دوره هاي آموزشي مراقبت پرواز به منظور ارائه خدمات برج مراقبت پرواز و تقرب پرواز

·        آموزش دوره هاي زميني و عملياتي خلباني با هواپيماهاي يك و دو موتوره ، گلايدر، بالن، كايت موتوري و صدور گواهینامه مرتبط با تایید سازمان هواپیمایی کشوری

·        برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني زميني و آتش نشاني فرودگاهی

·        برگزاري دوره هاي تخصصي زبان انگليسي هوانوردي بر اساس استاندارد ایکائو

·        ارائه دوره آموزش نرم افزارهاي برنامه ريزي و كنترل عمليات پرواز

·          برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و مهارتي نصب و نگهداري سيستم هاي سوئيچينگ مخابرات هواپيمايي و ارائه خدمات فني شبکه اي و نرم افزاري به شركت هاي هواپيمايي 

تاريخ به روز رساني : 98/10/17