اخبار اخبار

۲۵ آذر ۱۳۹۷
مدير کل فرودگاههاي استان بوشهر از افزايش پرواز تهران- بوشهر – تهران خبر داد.
۱۸ آذر ۱۳۹۷
مديرکل فرودگاه هاي استان بوشهر از دريافت سند مالکيت براي بيش از 345 هکتار از اراضي فرودگاه هاي بوشهر و گناوه خبر داد
۱۴ آذر ۱۳۹۷
آگهي فراخوان مناقصه عمومي پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها ، زير ساخت هاي تاسيسات برقي ومکانيکي ،عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه بوشهر
۱۳ آذر ۱۳۹۷
اولين شرکت هندلينگ بومي استان بوشهر به زودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد
۳۰ آبان ۱۳۹۷
مديرکل فرودگاه هاي استان بوشهر از بهينه سازي و نوسازي سيستم هاي تامين انرژي اين فرودگاه خبر داد
۳۰ آبان ۱۳۹۷
در جلسه مديرکل با رييس و اعضاء شوراي شهر بوشهر راهکارهاي مناسب براي ارايه ي خدمات مطلوب به مسافران، مشکلات ميدان ورودي فرودگاه در زمان بارندگي و اراضي معوض فرودگاه بررسي شد.