نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

گزارش مخاطرات (فرودگاه بوشهر)

سامانه گزارش دهی داوطلبانه خطرات فرودگاهی

Voluntary Aerodrome Hazard Reporting System

 

این فرم جهت گزارش خطرات در فرودگاه بین المللی بوشهر است.پرسنل، مسافرین ، مشایعین ، مستقبلین محترم خواهشمند است به منظور ارتقاء سطح ایمنی فرودگاه بین المللی بوشهر ، در صورت مشاهده هرگونه خطر و یا شرایطی که احتمال وقوع خطر ناشی از آن وجود دارد ، اطلاعات زیر را تکمیل و یا از طریق  نمابر به این دفتر مشاهدات خود راگزارش دهید.

نمابر: 33333312-077

پست الکترونیک:oibb.safety report@airport.ir