سامانه 199 سامانه 199

تلفن گویای اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی بوشهر با شماره 199 ( 30 خط) از هر نقطه استان بوشهر و با شماره 3-33333291-077  از سایر نقاط کشور در دسترس مسافرین و مردم عزیز ایران اسلامی می باشد.

این سیستم بر اساس شماره پرواز قادر به پاسخگویی اتوماتیک در خصوص اطلاعات پرواز می باشد.همچنین اپراتورهای اطلاعات پرواز در هر لحظه از شبانه روز پاسخگوی سوالات و آماده راهنمایی تماس گیرندگان می باشند.

 

راهنمای استفاده از سامانه 199 فرودگاه بین المللی بوشهر

برای اطلاع از وضعیت پروازها و حتی یک پرواز مورد نظر می توان از این سامانه با شماره گیری شماره 199 چه با خط تلفن ثابت و چه همراه استفاده کرد در صورتی که از شهری دیگر بجزبوشهر، با اطلاعات پرواز بوشهر تماس حاصل می فرمایید باید با شماره های 3-33333291-077   تماس بگیرید.

پس از شماره گیری پیامی بصورت اتوماتیک مبنی بر "اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر جهت ارتقای کیفی خدمات کلیه مکالمات ضبط می گردد" برای شما پخش خواهد شد و در ادامه منوها بدین صورت بیان می شوند

کلید 1 : در صورت داشتن شماره پرواز : که در ادامه آن پیغام "لطفا شماره پرواز را وارد کنید و در انتها کلید مربع را شماره گیری نمایید" را می شنوید که می توانید با وارد کردن شماره پرواز و کلید # اطلاعاتی در مورد آن پرواز بصورت خودکار برای شما اعلام خواهد شد و در صورت وارد نکردن شماره پرواز به طور خودکار به اپراتور وصل خواهید شد.

کلید 2 : برای جستجو بر حسب شهر : پیغامی برای تعیین پرواز ورودی با شماره گیری 1 و برای پروازهای خروجی با شماره 2 اعلام می گردد ·  برای پروازهای ورودی عدد 1 : در صورت وارد کردن عدد یک این پیغام برای شما پخش میگردد" برای دریافت اطلاعات پرواز شهر تهران عدد 1 ، مشهد عدد 2 ، اصفهان عدد 3 ، شیراز عدد 4 ، اهوازعدد 5 و خارگ عدد 6  را شماره گیری نمایید " که با شماره گیری شماره مورد نظر اطلاعات پرواز ورودی از شهر مربوطه بصورت خودکاراعلام می شود و در صورت شماره گیری عدد صفر به اپراتور متصل می شوید · برای پروازهای خروجی عدد 2 : در صورت وارد کردن عدد دو این پیغام برای شما پخش میگردد" برای دریافت اطلاعات پرواز تهران عدد 1 ، مشهد عدد 2 ، اصفهان عدد 3 ، شیراز عدد 4 ، اهوازعدد 5 و خارگ عدد 6  را شماره گیری نمایید " که با شماره گیری شماره مورد نظر اطلاعات پرواز خروجی به شهر مربوطه بصورت خودکار اعلام می شود و در صورت شماره گیری عدد صفر به اپراتور متصل می شوید.

کلید 3 : پروازهای بین المللی : پیغامی برای تعیین پرواز ورودی با شماره گیری 1 و برای پروازهای خروجی با شماره 2 اعلام می گردد.

کلید 4 : در صورت تمایل برای شنیدن اطلاعات ضروری : که در آن پیغام زیر بصورت خودکار برای تماس گیرنده پخش می شود " مسافرین محترم به منظور انجام تشریفات پروازی و دریافت کارت پرواز در پروازهای داخلی حداکثر 30 دقیقه و در پروازهای خارجی یکساعت قبل از ساعت مندرج در بلیط به کانتر پذیرش مراجعه نمایند در غیر این صورت طبق قوانین منصرف از پرواز تلقی شده و جای آنها به دیگری واگذار خواهد شد. و در پایان تماس پیغام "با تشکر از تماس شما خدا نگهدار" پخش خواهد شد.

کلید 5 : برای برقراری ارتباط با اپراتور : پس از اعلام افراد منتظر در صف انتظار و در اکثر مواقع که فردی در صف انتظار نمی باشد پس از اعلام راهنمای شماره .... بفرمایید به اپراتور وصل میشوید.

تاريخ به روز رساني : 97/10/18