نمایش محتوا نمایش محتوا

  • باجه ارزی بانک ملت وباجه بانک ملی جهت اخذعوارض خروج از کشور در سالن ترانزیت ترمینال خارجی قرار دارد.

 

  • دستگاههای خود پردازهای بانک ملت ، کشاورزی و اقتصاد نوین در سالن انتظار ترمینال داخلی جهت استفاده مسافرین محترم وجود دارد.

 

تاريخ به روز رساني : 97/10/18