اتاق مادر و کودک اتاق مادر و کودک

اتاق ویژه نوزادان جهت رفاه و آرامش نوزادان و مادران در سالن انتظار ترمینال داخلی قرار دارد.

تاريخ به روز رساني : 97/10/18