مسیرهای پروازی مسیرهای پروازی

مسيرهاي پروازي (فرودگاه بوشهر)

 

اسامی مسیرهای پروازی از مبدا فرودگاه بین المللی بوشهر بدین شرح است:

مسیرهای داخلی

تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، خارک ، اهواز ، عسلویه ، جزیره سیری

مسیرهای خارجی

جده ، مدینه ، دبی ، روسیه