اطلاعات گمرک اطلاعات گمرک

با توجه به تعداد زیاد مسافر در هر پرواز و ازدحام در قسمت کنترل نهایی جهت بازرسی ، لازم است که چند ساعت قبل از پرواز به فرودگاه مراجعه کنید . بدیهی است که همه مسافران موظف به رعایت مقررات مربوط به خروج ارز و لوازم مجاز هستند . برای جلوگیری از اتلاف وقت خود و دیگر مسافران از حمل وسایلی که متعلق به دیگران است و از محتویات آن آگاهی ندارید اکیداً خودداری نمایید . نظر به اینکه کنترل بلیت ، صدور کارت سوار شدن و پذیرش جامه دان های شما نیاز به وقت کافی دارد .با حضور به موقع در فرودگاه و مراجعه به کارکنان شرکت هواپیمایی در باجه های پذیرش ، انجام امور پروازی را تسریع کنید .

ورود پول و دخانیات و غیره در هر کشور تابع قوانین خاصی است . قبل از شروع مسافرت اطلاعات لازم را از آژانس مسافرتی خود یا دفاتر فروش و نمایندگی های شرکت هواپیمایی کسب نمایید .

اطلاعات پلیس ( محدودیت های قانونی به هنگام خروج )

1- رعایت حجاب اسلامی الزامی است .

2- خروج از کشور برابر مصوبات ابلاغی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از پنج هزار دلار برای هر مسافر ممنوع می باشد .

3- به همراه داشتن وجه رایج کشور بیش از پانصد هزار ریال ممنوع می باشد .

4- به همراه داشتن ترشیجات – سرکه –الکل ممنوع می باشد .

5- به همراه داشتن هر گونه اسپری قابل احتراق که دارای برچسب اشتعال می باشد ممنوع است .

6- خروج هر گونه مواد مخدر و مشتقات آن ممنوع بوده و فرد حامل تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد .

7- خروج هر گونه مشروبات الکلی به همراه مسافر ممنوع و حامل آن تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.

8- همراه داشتن سگ فقط با اوراق شناسایی و حمل در سبد مخصوص حیوانات و با اخذ مجوز از سوی واحد قرنیطنه فرودگاه می باشد .

9- خروج هر گونه سکه های طلا که پشتوانه ارزی کشور می باشد ممنوع می باشد .

10- خروج خاویار از فرودگاه بیش از 250 گرم به همراه مسافر ممنوع می باشد .

11- خروج فرش دستبافت بیش از 24 متر مربع برای هر مسافر ممنوع می باشد .

12- خروج هر گونه مواد محترقه – کپسول گاز ممنوع می باشد .

 -13خروج هر گونه سلاح و مهمات که فاقد لازم می باشند ممنوع می باشد .


جهت اطلاعات بیشتر به سایت گمرک (www.irica.gov.ir )مراجعه فرمایید

تاريخ به روز رساني : 98/12/17