نمایش محتوا نمایش محتوا

 

     غرفه بسته بندي بار در سالن انتظار ترمینال پروازهای داخلي  جهت خدمت رساني به مسافرين محترم وجود دارد.