اشیاء گمشده اشیاء گمشده

در مورد پیگیری اشیا گمشده مسافرین عزیز می توانند در صورت گم کردن اشیاء در محیط  ترمینالها با واحد اشیاء گمشده پلیس با33333291- 077(داخلی  3325) و در صورت گم شدن اشیاء در سالن ترانزیت با (داخلی 3347) و در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما به جا مانده باشند با دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه  تماس یا به صورت حضوری مراجعه فرمایند. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص مسافرین عزیز می توانند با واحد مدیریت ترمینال با شماره تلفن 33555384- 077 تماس حاصل فرمایند.

تاريخ به روز رساني : 98/11/17