خبر خبر

تجهيزات الکترونيک فرودگاه بوشهر مميزي سالانه شد
مميزي (Audit) سالانه تمام تجهيزات ناوبري وکمک ناوبري فرودگاه بوشهر با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط‌عمومی اداره کل فرودگاه های استان بوشهر؛ مميزي (Audit) تجهيزات CNS که شامل سيستم‌هاي ناوبري- ارتباطي و تجهیزات کمک بازرسی ترمینال‌های فرودگاه بوشهر می‌شود، توسط كارشناسان اداره‌كل ارتباطات و ناوبري به همراه كارشناسان فرودگاه بوشهر طی روزهای شانزدهم تا هجدهم دیماه با موفقیت انجام شد.

گفتنی است؛ هر سال تمام مستندسازی ها و شرایط ایستگاه‌های هوانوردی، رعایت استاندارهای محیط کار و وضعیت نیروی انسانی و غيره بر اساس اسناد ایکائو زیر ذره بین کارشناس مسئولان بازرسی و نظارت اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی قرار می‌گیرد تا ارایه خدمات ناوبری هوایی در این فرودگاه مطابق با استانداردهای ایکائو انجام شود.

-------------------------------------
نظرات